grasrot

Støtt oss med din grasrotandel her


Følg oss på Facebook!


Adresse: Postboks 47, 1416 Oppegård
epost: epost@sceneartister.no
 • Den røde Pimpernell
 • Opphavsmenn
 • Bakgrunnshistorie

pimpernellplakat

Scenario sikret seg rettighetene til Broadway-musikalen

Den Røde Pimpernell!!

Musikalen ble satt opp i Kolben høsten 2007 og hadde premiere 31.oktober

 

- Basert på bøkene til forfatterinnen Emma Orczy.

- Tekst av Nan Knighton.

- Musikk av Frank Wildhorn.

- Bearbeidet og oversatt til norsk av Sven Torneberg.

 

Baronesse Emma (”Emmuska”) Orczy (1865-1947):


- Enebarn av ungarsk baron med kontakter til hoffet til keiseren av Østerrike-Ungarn.

- Født i Ungarn, men familien flyktet i 1868 i forb. m. bonderevolusjonen.  Bodde i Brüssel og Paris, og flyttet til London i 1880.  Bodde senere i livet også i Monte Carlo.

- ”The Scarlet Pimpernel” først utgitt i samarbeid 
med hennes mann i 1903 som skuespill, med stor
suksess. 

- Skrev en lang rekke bøker, hvorav 17 om
”The Scarlet Pimpernel”. 

 

Bøkene om ”Den Røde Pimpernell”:

- Bøkene kan følges kronologisk, og henter mange elementer fra virkelig historie.
 
- De første to, ”The Laughing Cavalier” og ”The First Sir Percy”,
   utspiller seg i 1623-1624 i Nederland.
 
- De neste 13 utspiller seg ulike steder i England og Frankrike i
  1792-1794.  Det blir også gjort til dels detaljerte tilbakeblikk    
  til tiden noen år før den første revolusjonen i 1789.

- De siste 2 bøkene utspiller seg i Ungarn i 1917-1924 og i
  England ca 1933.

 

Bøkene om ”Den Røde Pimpernell” på slutten av 1700-tallet:
-  The Scarlet Pimpernel
-  Sir Percy leads the Band
-  The League of the Scarlet Pimpernel
-  I will repay
-  The Elusive Pimpernel
-  Eldorado
-  Mam’zelle Guillotine 
-  Lord Tony’s wife 
-  The Way of the Scarlet Pimpernel
-  Sir Percy Hits Back
-  Adventures of the Scarlet Pimpernel 
-  The Triumph of the ScarletPimpernel
-  A Child of the Revolution

 

Nan Knighton:

- Har bl.a. skrevet teksten til musikalene ”Saturday Night Fever” (1997),  ”The Scarlet Pimpernel” (1997) og ”Rudolf, The Last Kiss” (2006)

-Ble i 1998 nominert til prisen for beste  libretto for ”The Scarlet Pimpernel”.

 

 

 

 

 

 

Frank Wildhorn (1959-        ):


- Har bl.a. skrevet musikken til musikalene

 • ”Jekyll & Hyde” (1990), 
 • ”Victor/Victoria (1995, sammen med Henry Mancini)
 • ”The Scarlet Pimpernel” (1997)
 • ”Civil War” (1999)
 • ”Dracula” (2002)
 • ”Rudolf, The Last Kiss” (2006)

  - I 1999 gikk tre av hans musikaler (”Jekyll & Hyde”, ”The Scarlet Pimpernel”, og ”Civil  War”) samtidig på Broadway!

  - ”This is the moment” fra ”Jekyll & Hyde” blir ofte benyttet som hymne i forbindelse med OL og andre store evenementer.

  - Gift med sangerinnen Linda Eder.

Opplysningstiden (ca. 1700-1790):
- Intellektuell, kulturhistorisk utvikling i Europa, samtidig med  naturvitenskaplige og teknologiske fremskritt 
(dampmaskin,  spinnemaskin med mer).

 

Montesquieu(1689-1755): Maktdelingsprinsippet, m/ iverksettende
  makt
(regjering), lovstiftende makt (storting) og dømmende makt
 
(rettsvesen).  Grunnleggende for demokratibegrepet.

 

 

voltaireVoltaire (eg. Arouet) (1694-1778): Tro på fornuften og en skapende,  men ikke styrende Gud.  For frihet og imot fanatisme.

 

 

Rousseau(1712-1778):  Fokus på natur og følelser (istedenfor penger
  og materialisme).  Likhet og direkte demokrati.  Forandring
  gjennom oppdragelse.

 

Diderot (1713-1784):  Leder for utgivelse av encyklopedien
 
(oppslagsverk) med radikal kritikk av tradisjon. Naturlig utvalg
 
(istedenfor gudsbestemt).

 

 

"Kunnskap er makt!”  (Francis Bacon 1561-1626):

kaffehus

- Tyrkere brakte kaffe og kaffehus til Europa midt på 1600-tallet.  På 1700-tallet ble kaffehusene viktige møtesteder for å diskutere filosofi og politikk.

- Velstående, intellektuelle kvinner åpnet sine salonger for lesing og diskusjoner.

 

 

"Arven” fra farfar, Louis XV (1710-1774): 

- Eneveldig. Gift med polsk prinsesse, som ga ham 10  barn.

- Hadde en lang rekke elskerinner, hvorav den mest berømte var den borgerlige Mme de Pompadour.  Hun  støttet opplysningen og utgivelsen av Encyklopedien.

- Etablerte, til stor forferdelse blant folket, en egen  privatbordell i slottet i Versailles.

- Førte et svært omfattende og kostbart hoffliv.  Førte  en rekke kostbare kriger, og bl.a. syvårskrigen mot  England og Preussen med store tap for Frankrike.
Hoffliv og krig førte nesten til statsbankerott.

- Utsatt for mordforsøk i 1757 av Robert-Francois  Damiens, som deretter ble henrettet på en grusom måte.