logoMedlemsside

ROLLELISTE TITANIC, CAST 2

 

DESIGNER OG KONSTRUKTØR
Thomas Andrews jr. - Andreas A Iversen

EIER
J. Bruce Ismay  - Johan Meyer                                                

SKIPSOFFISERER OG BESETNING
Kaptein Edward J Smith - Sven Torneberg

Førstestyrmann William McMaster Murdoch - Magnus Raab
Annenstyrmann Charles H. Lightoller - Børre Jensen
Tredjestyrmann Herbert J. (”Bert”) Pitman - Terje Ilje
Fjerdestyrmann Joseph Groves Boxhall - Per Arne Nordlie
Kvartermester Robert Hitchens - Marcel Booms
Radiotelegrafist Harold Bride - Truls Nilsen
Fyrbøter Frederick Barrett - Anders Lyseggen
Utkikk Frederick Fleet - Kjell Bakke
Maskinsjef Joseph Bell - Torbjørn Tollefsen
Pikkolo Clifford Harris - Theodor Hellwig
Førsteklasse-steward Henry Etches - Bjørn Berentsen  
Førsteklasse-steward Andrew Latimer - Jonas Alfhei
Førsteklasse-stewardesse Annie Robinson - Brit Gutbier
Førsteklasse-stewardesse Violet Jessop - Marianne Falch Hansen
Annenklasse-stewardesse Lucy Snape - Birgit Slørstad
Tredjeklasse-stewardesse - Unn Walby
John Gannaway, Stuer, laste- og lossearbeider - Rune Solberg

FØRSTE-KLASSE PASSASJERER
Isidor Straus - Per Arne Nordlie
Ida Straus - Astrid Pyk
John Jacob Astor - Dagfinn Johnsen
Madeleine Astor - Julie Renate Tollefsen
Benjamin (”Ben”) Guggenheim - Ole Endresen
Léontine (”Ninette”) Aubart - Kristin T Grendahl
John B. Thayer - Torbjørn Tollefsen
Marian Thayer - Mona Torgersen
John (”Jack”) Thayer Jr. - Sivert Nustad
George Widener - Thomas Græsholt
Eleanor Widener - Cathrine Gunbjørud Nustad
Charlotte Cardeza - Kjersti Sørlie Rimer
Edith Corse Evans - Hilde Wefring
J.H. Rogers - Marcel Booms
Major Archibald W. Butt - Terje Ilje 

ANDRE-KLASSE PASSASJERER
Alice Beane - Tiny Moland
Edgar Beane - Cidde Viberg
Charles Clark - Rune Solberg
Caroline Neville - Lilja Neergaard

TREDJE-KLASSE PASSASJERER
James (”Jim”) Farrell - Fredrik G Svang Jansen
Katherine (”Katie”) Gilnagh - Linda Kronen Sømme
Katherine (”Katie”) Mullen - Ingeborg Smestad Asbjørnsen
Catherine (”Kate”) Murphy - Ingebjørg Jensen

MENNESKER PÅ KAI
Darlene Watkins - Elisabeth Vraalsen
Frank Carlson - Thomas Græsholt                    

BAND OG DANSERE
Kapellmester Wallace Hartley - Truls Nilsen
Dansere "The DaMicos" - Andreas A Iversen og Ingebjørg Jensen